INT118(31, 0, 'D', '42499')
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42276        "
 [0]=>
 string(20) "42276        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Inostar Spezialelektroden, 0,5 x 50 mm, Ecopack                                                                         "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Inostar Spezialelektroden, 0,5 x 50 mm, Ecopack                                                                         "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "10 Stück                "
 [2]=>
 string(40) "10 Stück                "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(5) "32.55"
 [4]=>
 string(5) "32.55"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "098  "
 [8]=>
 string(6) "098  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42278        "
 [0]=>
 string(20) "42278        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Inostar Spezialelektroden, 0,8 x 50 mm, Ecopack                                                                         "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Inostar Spezialelektroden, 0,8 x 50 mm, Ecopack                                                                         "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "10 Stück                "
 [2]=>
 string(40) "10 Stück                "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(5) "39.25"
 [4]=>
 string(5) "39.25"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "098  "
 [8]=>
 string(6) "098  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42279        "
 [0]=>
 string(20) "42279        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Inostar Spezialelektroden, 0,5 x 50 mm, Ecopack                                                                         "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Inostar Spezialelektroden, 0,5 x 50 mm, Ecopack                                                                         "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "100 Stück               "
 [2]=>
 string(40) "100 Stück               "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(6) "326.00"
 [4]=>
 string(6) "326.00"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "098  "
 [8]=>
 string(6) "098  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42281        "
 [0]=>
 string(20) "42281        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Inostar Spezialelektroden, 0,8 x 50 mm, Ecopack                                                                         "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Inostar Spezialelektroden, 0,8 x 50 mm, Ecopack                                                                         "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "100 Stück               "
 [2]=>
 string(40) "100 Stück               "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(6) "392.50"
 [4]=>
 string(6) "392.50"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "098  "
 [8]=>
 string(6) "098  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42425        "
 [0]=>
 string(20) "42425        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Spezialelektroden, 0,5 x 50 mm, Ecopack                                                                             "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Spezialelektroden, 0,5 x 50 mm, Ecopack                                                                             "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "100 Stück               "
 [2]=>
 string(40) "100 Stück               "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(6) "284.00"
 [4]=>
 string(6) "284.00"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "098  "
 [8]=>
 string(6) "098  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42429        "
 [0]=>
 string(20) "42429        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter-Set, für PUK D5                                                                              "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter-Set, für PUK D5                                                                              "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "1 Set                  "
 [2]=>
 string(40) "1 Set                  "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(5) "18.95"
 [4]=>
 string(5) "18.95"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "197  "
 [8]=>
 string(6) "197  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42435        "
 [0]=>
 string(20) "42435        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter, ø 1,2 mm, für Puk D5                                                                          "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter, ø 1,2 mm, für Puk D5                                                                          "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "1 Stück                "
 [2]=>
 string(40) "1 Stück                "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(4) "3.60"
 [4]=>
 string(4) "3.60"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "197  "
 [8]=>
 string(6) "197  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42436        "
 [0]=>
 string(20) "42436        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter, ø 1,3 mm, für Puk D5                                                                          "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter, ø 1,3 mm, für Puk D5                                                                          "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "1 Stück                "
 [2]=>
 string(40) "1 Stück                "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(4) "3.60"
 [4]=>
 string(4) "3.60"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "197  "
 [8]=>
 string(6) "197  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42437        "
 [0]=>
 string(20) "42437        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter, ø 1,5 mm, für Puk D5                                                                          "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter, ø 1,5 mm, für Puk D5                                                                          "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "1 Stück                "
 [2]=>
 string(40) "1 Stück                "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(4) "3.60"
 [4]=>
 string(4) "3.60"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "197  "
 [8]=>
 string(6) "197  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42441        "
 [0]=>
 string(20) "42441        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter, ø 2,0 mm, für Puk D5                                                                          "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Stiftschweißadapter, ø 2,0 mm, für Puk D5                                                                          "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "1 Stück                "
 [2]=>
 string(40) "1 Stück                "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(4) "3.60"
 [4]=>
 string(4) "3.60"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "197  "
 [8]=>
 string(6) "197  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42446        "
 [0]=>
 string(20) "42446        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Büschelstecker, mit Schutzkappe, für PUK D5                                                                          "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Büschelstecker, mit Schutzkappe, für PUK D5                                                                          "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "1 Stück                "
 [2]=>
 string(40) "1 Stück                "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(4) "4.60"
 [4]=>
 string(4) "4.60"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "197  "
 [8]=>
 string(6) "197  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}
array(20) {
 ["ARTN"]=>
 string(20) "42449        "
 [0]=>
 string(20) "42449        "
 ["BEZG"]=>
 string(200) "Lampert Spezialelektroden, 0,8 x 50 mm, Ecopack                                                                             "
 [1]=>
 string(200) "Lampert Spezialelektroden, 0,8 x 50 mm, Ecopack                                                                             "
 ["GEBI"]=>
 string(40) "100 Stück               "
 [2]=>
 string(40) "100 Stück               "
 ["STD_M1"]=>
 string(1) "1"
 [3]=>
 string(1) "1"
 ["STD_P1"]=>
 string(6) "337.00"
 [4]=>
 string(6) "337.00"
 ["SON_M1"]=>
 string(1) "0"
 [5]=>
 string(1) "0"
 ["SON_P1"]=>
 string(1) "0"
 [6]=>
 string(1) "0"
 ["PRGR"]=>
 string(1) "5"
 [7]=>
 string(1) "5"
 ["ANBE"]=>
 string(6) "098  "
 [8]=>
 string(6) "098  "
 ["NEU"]=>
 string(1) "0"
 [9]=>
 string(1) "0"
}